Certificaten

ISO-9001-2015

ISO 9001: 2015

Wat is het?

 

Het ISO 9001 QMS ondersteunt de doelen van een organisatie door de processen, procedures en verantwoordelijkheden te beschrijven, op te volgen/ in vraag te stellen en continu te verbeteren en/of aan te passen waar nodig. Het ISO 9001 QMS richt zich op het algemeen beheer van het bedrijf. De ISO 9001:2015-norm is gebaseerd op acht principes voor kwaliteitsmanagement en definieert de manier waarop een organisatie werkt om aan de eisen van haar klanten en partners te voldoen:

 • Focus op de klant
 • Leiderschap
 • Betrokkenheid van medewerkers
 • Procesmatige aanpak
 • Organisatorische context
 • Continue verbetering
 • Op feiten gebaseerde besluitvorming
 • Risicogericht denken

Voordelen

Een ISO 9001-certificering helpt onze organisatie om: 

 

 • De prestaties van het bedrijf en het beleid als dusdanig te verbeteren en de efficiëntie te verhogen
 • Potentiële risico’s voor de bedrijfsvoering identificeren en proactief aan te pakken
 • Aan de wettelijke en reglementaire voorschriften te voldoen
IFS HPC 1

IFS HPC

Wat is het?

Het IFS-HPC (household and personal care products) certificaat is een standaard die staat voor veilige en kwalitatieve producten/ processen van leveranciers, meer bepaald voor de fabricage van huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten. Dit wordt onder meer bereikt door de verschillende stappen in het (productie)proces in kaart te brengen en potentiële risico's te indentificeren en te controleren. Op die manier wordt de kwaliteit in elke stap van het productieproces zoals het mengen, afvullen, etiketteren, enz. gewaarborgd. 

 

De ontwikkeling van deze standaard werd mogelijk gemaakt door de samenwerking met HPC-industrieën, retailers en certificeringsinstanties. Hierdoor werden de belangrijkste eigenschappen en de steeds evoluerende behoeftes van de HPC industrieën zo precies mogelijk gedefinieerd. Het resulteert in de meest op maat gemaakte standaard voor het controleren van huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten en hun processen, waardoor de consument verzekerd is van veilige producten.

 

Het IFS-HPC certificaat wordt sterk gesteund door de grote retailers zoals Delhaize, Lidl, Carrefour, Metro, enz.

Voordelen

Het IFS-HPC certificaat dat Eres-Sapoli behaalde garandeert:

 

 • Kwalitatieve, reglementaire en veilige producten voor de consument
 • Kwaliteit en risicobeheer doorheen het volledige productieproces
 • Traceerbaarheid van de geproduceerde goederen

BEKIJK CERTIFICAAT

eu-ecolabel-logo

EU ECOLABEL

Wat is het?

Het EU Ecolabel of  ‘de Bloem’ (genoemd naar het logo met de bloem en de sterren) is het officiële Europese milieulabel erkend door alle landen van de Europese Unie en door Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Het onderscheidt zich door naar de volledige cyclus van een product te kijken: vanaf het inwinnen en selectie van grondstoffen, over het productieproces, tot en met de afvalverwerking van het product.

Producten die het EU Ecolabel dragen zijn milieuvriendelijker zonder in te boeten aan kwaliteit. Het label wordt pas toegekend na het voldoen aan strenge selectiecriteria. Die criteria worden bovendien regelmatig herzien op basis van de laatste innovaties.

Eres behaalde het EU Ecolabel voor de Eres Sani-Net Original. De milieubewuste invalshoek voor de keuze van kwalitatieve grondstoffen, van de productieprocessen alsook voor de afvalverwerking van onze producten is bepalend voor het Eres-gamma: waar mogelijk, krijgt ecologie samen met een efficiënte werking, alle voorrang. Voor meer info klik hier .

Voordelen

Het EU Ecolabel dat Eres Sani-Net Original behaalde garandeert:

 • Milieubewuste producten die tegelijkertijd niet afdoen aan de kwaliteit
 • Beantwoord aan strenge milieucriteria gecontroleerd door een onafhankelijke instantie
 • Biedt u als consument een erkend en vertrouwelijk beeld in tegenstelling tot de wildgroei aan (misleidende) milieulabels