Milieu

Sinds jaar en dag is Eres-Sapoli oprecht begaan met het milieu. Een strikte naleving van de strenge milieunormen is daarbij een vanzelfsprekend minimum. Maar Eres-Sapoli wil meer doen dan wat wettelijk wordt verplicht.  

Wij doen extra inspanningen om het milieu te sparen op elk aspect van onze producten: productie, formules en verpakkingen!

Zo gebruiken we voor heel wat producten formules met hoge concentraties en uitzonderlijk kwalitatieve ingrediënten.  Sterke formules maken dat U minder product nodig heeft.  Dit belast het milieu veel minder omdat we zo bovendien besparen op verpakking en transport. Zo scoren we niet allen op ECOLOGISCH, maar ook op ECONOMISCH vlak: met Eres heeft U de juiste ECO-balans!

Onze productie

icons-production

 

 • VLAREM, de Vlaamse regulator voor Milieuvergunningen, catalogeert Eres-Sapoli in milieuklasse 1. Dat verplicht ons tot een verslag van een externe milieu-coördinator, regelmatig bodemonderzoek en het in kaart brengen van onze afval en uitstoot.
 • Samen met de Oost-Vlaamse milieudienst hebben we een uitgebreid AEP-project (Afval- en Emissiepreventie) doorlopen.
 • Wij sorteren al ons afval en recycleren zoveel mogelijk.
 • Grotere productieruns en een uitgekiende volgorde van productie
 • We beperken ons spoelwater tot een absoluut minimum. Dit spoelwater wordt niet geloosd, hetwelk wettelijk gezien kan, maar opgehaald en gezuiverd.

 

Onze formules

icons-formula
 • Als één van de weinige Belgische producenten van onderhoudsproducten streven wij al 25 jaar naar het werken met plantaardige tensides. Deze extra investering maakt onze producten trouwens ook beter, wat bij zogenaamde “ecologische” producten vaak niet het geval is.

 • Als alternatief voor petroleumderivaten werken wij met oplosmiddelen op basis van herwinbare, plantaardige grondstoffen, zoals bio-ethanol en milieuvriendelijke cellulose-alternatieven.

Onze verpakkingen

icons-packaging

 

 • De nieuwe verpakkingen van Eres-Sapoli zijn niet alleen lichter, maar vooral helemaal recycleerbaar.
 • Dankzij onze aansluiting bij FostPlus, Val-I-Pack en EcoDDS (IDU: FR208517_07MFAK) beperken wij de impact van onze afvalstroom tot het minimum.
 • Ook van onze leveranciers vragen we dezelfde milieu-inspanning. Intussen bestaat bv. zowat 80% van alle gebruikte verpakkingen uit gerecycleerd karton.

 

Het streven naar de minst belastende impact op het milieu is een continu proces.  Wij kunnen er dan ook prat op gaan dat Eres-Sapoli de meest recent ontwikkelde grondstoffen gebruikt om ons streven naar bescherming van onze leefwereld te bereiken en, bovendien, bewijst Eres zo dat milieuvriendelijk en topkwaliteit wel degelijk hand in hand kunnen gaan!

logo-fostplus
logo-valipac

SANI-NET ORIGINAL : EUROPEES ECOLABEL BIJ WIJZE VAN STATEMENT ...

 • Wie krijgt het Europese Ecolabel?

 

Het EU Ecolabel onderscheidt zich door naar de volledige cyclus van een product te kijken, vanaf het winnen en de selectie van de grondstoffen, via het productieproces, tot het moment waarop het product als afval wordt weggegooid. Producten die het EU Ecolabel dragen zijn milieuvriendelijker, betrouwbaar, kwalitatief én zachter voor je gezondheid en krijgen het label pas na erg strenge selectiecriteria. Die criteria worden bovendien regelmatig herzien om in te spelen op de laatste innovaties

 

 • Eres SANI-NET Original: Eres SANI-NET was ooit, zowat 40 jaar geleden, de eerste èchte badkamerreiniger op de Belgische markt.  Zoals bij de ontwikkeling van elk product van Eres-Sapoli, waren en zijn ‘kracht’ en ‘efficiëntie’ de belangrijkste kwaliteiten.  Echter, ook de impact op het leefmilieu was en is van uitermate groot belang: 40 jaar geleden was Eres-Sapoli reeds pionier als voorvechters voor een betere leefomgeving.   Eres-Sapoli heeft zijn aandacht wel steeds, zij het bescheiden, geclaimd zonder meer.  Dat die claims niet uit de lucht gegrepen waren bewijst ook een rapport uit 1992 van de Industriële Hogeschool CTL Gent: de test toonde aan dat de formule reeds voor 99,8% biologisch was afgebroken in slechts de eerste 48h!

In 2018 is de consument kritischer en daarom gingen we meteen voor het meest duidelijke bewijs bij wijze van ‘statement’: Eres SANI-NET Orignal behaalt het Europees Ecolabel.

 

 • De voordelen…: Eres SANI-NET Original blijft in eerste instantie de krachtige en kwalitatieve badkamerreiniger die hij steeds was! Efficiënt ontkalken, gemakkelijk verwijderen van vuil- en zeep-resten en zelfs roestaanslag, een streeploos resultaat en superglans blijven voor u als consument topprioriteit, maar nu weet u dat dit ook met minimale impact op het leefmilieu is.  Dit alles onderzocht en getest door neutrale organisaties.

En wat geldt voor Eres SANI-NET, geldt zo veel als mogelijk ook voor het volledige Eres gamma!

 

Meer info www.ecolabel.be