Professionals

Registreren

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AGV, van toepassing vanaf 25 mei 2018) legt strikte regels en voorwaarden op aan bedrijven bij de verwerking van persoonsgegevens en dit om de privacy te beschermen.

 

Uw persoonsgegevens worden enkel bijgehouden voor intern gebruik in functie van uw vraag en/of reactie. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt noch gebruikt voor commerciële acties.  Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens te bewaren op een veilige manier volgens de wettelijke termijnen.  

Inloggen