ISO 9001: 2015

ISO-9001-2015

ISO 9001: 2015

Wat is het?

 

Het ISO 9001 QMS ondersteunt de doelen van een organisatie door de processen, procedures en verantwoordelijkheden te beschrijven, op te volgen/ in vraag te stellen en continu te verbeteren en/of aan te passen waar nodig. Het ISO 9001 QMS richt zich op het algemeen beheer van het bedrijf. De ISO 9001:2015-norm is gebaseerd op acht principes voor kwaliteitsmanagement en definieert de manier waarop een organisatie werkt om aan de eisen van haar klanten en partners te voldoen:

 • Focus op de klant
 • Leiderschap
 • Betrokkenheid van medewerkers
 • Procesmatige aanpak
 • Organisatorische context
 • Continue verbetering
 • Op feiten gebaseerde besluitvorming
 • Risicogericht denken

Voordelen

Een ISO 9001-certificering helpt onze organisatie om: 

 

 • De prestaties van het bedrijf en het beleid als dusdanig te verbeteren en de efficiëntie te verhogen
 • Potentiële risico’s voor de bedrijfsvoering identificeren en proactief aan te pakken
 • Aan de wettelijke en reglementaire voorschriften te voldoen