EU ECOLABEL

eu-ecolabel-logo

EU ECOLABEL

Wat is het?

Het EU Ecolabel of  ‘de Bloem’ (genoemd naar het logo met de bloem en de sterren) is het officiële Europese milieulabel erkend door alle landen van de Europese Unie en door Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Het onderscheidt zich door naar de volledige cyclus van een product te kijken: vanaf het inwinnen en selectie van grondstoffen, over het productieproces, tot en met de afvalverwerking van het product.

Producten die het EU Ecolabel dragen zijn milieuvriendelijker zonder in te boeten aan kwaliteit. Het label wordt pas toegekend na het voldoen aan strenge selectiecriteria. Die criteria worden bovendien regelmatig herzien op basis van de laatste innovaties.

Eres behaalde het EU Ecolabel voor de Eres Sani-Net Original. De milieubewuste invalshoek voor de keuze van kwalitatieve grondstoffen, van de productieprocessen alsook voor de afvalverwerking van onze producten is bepalend voor het Eres-gamma: waar mogelijk, krijgt ecologie samen met een efficiënte werking, alle voorrang. Voor meer info klik hier .

Voordelen

Het EU Ecolabel dat Eres Sani-Net Original behaalde garandeert:

  • Milieubewuste producten die tegelijkertijd niet afdoen aan de kwaliteit
  • Beantwoord aan strenge milieucriteria gecontroleerd door een onafhankelijke instantie
  • Biedt u als consument een erkend en vertrouwelijk beeld in tegenstelling tot de wildgroei aan (misleidende) milieulabels